Menu

Promowanie zdrowia

WoGe - dobre samopoczucie i zdrowie w CBT

Tylko zdrowy człowiek dobrze się czuje i może z zaangażowaniem realizować codzienne zadania w życiu prywatnym i zawodowym.
Dlatego zakładowy pakiet zdrowotny jest w CBT ważnym elementem strategicznej działalności przedsiębiorstwa i zarządzania pracownikami.
WoGe – dobre samopoczucie i zdrowie – to od 2004 roku marka promocji zdrowia w CBT.

W 2011 i 2015 roku przedsiębiorstwo CBT zostało wyróżnione nagrodą BGW – zrzeszenia zawodowego służby zdrowia i opieki socjalnej.
W ramach wszystkich zakładowych działań na rzecz poprawy zdrowia i zadowolenia pracowników dużą wagę przykładamy do systematyczności, m.in. poprzez organizację kampanii rocznych, w ramach których kwestie zdrowotne są tematem głównym.

Każdy ośrodek posiada swoją ambasadorkę zdrowia pracowników. Osoby te ukończyły odpowiednie szkolenie i dbają o różnorodną ofertę związaną ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Ważnymi aspektami są: właściwe odżywianie się, ruch i odpoczynek, uzupełnione o podstawy w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa pracy, a także rozmowy i doradztwo.
W ramach zespołu „WoGe” ambasadorki WoGe organizują regularne spotkania mające na celu opracowanie specjalistycznych tematów oraz wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do inspiracji i odkrycia niektórych przykładów udanych działań WoGe:

 • Bezpłatne badania zdrowotne
 • Bezpłatne szczepienia
 • Konsultacje w zakresie ergonomii na stanowisku pracy
 • Masaże
 • Regularne dni zdrowia
 • Wspieranie kultury robienia przerw
 • Doradztwo żywieniowe, kursy z zakresu żywienia
 • Broszury informacyjne, np. „Gimnastyka w 4 minuty”, „Życie w równowadze”
 • Joga, pilates
 • Spotkania biegowe CBT oraz grupy wędrówkowe
 • Oferty medytacji
 • Tygodnie postu WoGe.