Menu

Dane i fakty

Organizacja CBT – Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH została założona w 1979 roku. Jej wspólnikami są: Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. (Diecezjalny Związek Caritas dla Arcybiskupstwa Kolonii) oraz Erzbistum Köln (Arcybiskupstwo Kolonii).

CBT to nowoczesne chrześcijańskie przedsiębiorstwo socjalne prowadzące 21 ośrodki w 15 miastach w Nadrenii: domy seniora i domy opieki ze stacjonarną, częściowo stacjonarną, dzienną i krótkoterminową opieką, mieszkanie z obsługą (mieszkanie z opieką) oraz dwa ośrodki wielopokoleniowe i jeden ośrodek ze wspólnotą mieszkańców w starszym wieku.

W ośrodkach CBT mieszka ponad 2000 osób, a ich opieką zajmuje się 1800 pracowników i 850 wolontariuszy.

Naszym celem jest niesienie pomocy ludziom. Naszą podstawą jest chrześcijański obraz człowieka. Idea, koncepcja organizacji, zarządzanie jakością, rozwój personalny, zarządzanie kosztami, marketing oraz public relations to instrumenty, dzięki którym odnosimy sukcesy, godząc ze sobą takie wartości, jak człowieczeństwo i ekonomiczność.

Dyrektor zarządzający

Kierownicy obszarów