Menu

Jakość – nasza obietnica

Kwestia postawy

Dobre życie, przyjemne mieszkanie, zachowanie własnego rytmu życia także w przypadku choroby, demencji lub potrzeby pielęgnacji – dbamy o to oferując staranną i profesjonalną opiekę i wsparcie.

Najważniejsze są życzenia i potrzeby naszych mieszkańców. Przy przeprowadzce do ośrodka CBT uzgadniamy wraz z nimi oraz ich krewnymi możliwie jak najlepszą opiekę. Punktem wyjścia jest nasze traktowanie człowieka jako samostanowiącego podmiotu, jako „eksperta” w swojej własnej sytuacji. Nasi pracownicy postrzegają siebie jako towarzyszy lub asystentów. Uwzględniamy przy tym wiedzę specjalistyczną oraz naszą odpowiedzialność etyczną. Przykładamy dużą wagę do regularnego kształcenia i rozwoju naszych pracowników, zapewniając w ten sposób wysoką jakość fachowej pomocy. Przykładowo, w opiece paliatywnej, pracy z osobami z demencją, nowoczesnej pielęgnacji, czy leczeniu ran i innych. Ważnym elementem naszego podejścia do pielęgnacji jest także wsparcie duchowe.

Osoby wymagające opieki są dla nas kimś więcej niż klientami. Nie postrzegamy jakości jako normy DIN lecz jako wartość gwarantowaną przez człowieka. Wyrażamy to w naszej pełnej szacunku, pokornej postawie, którą każdego dnia staramy się realizować od nowa.