Menu

Nasze wartości

Poświęcamy się człowiekowi – każdego dnia

Co oznaczają wartości chrześcijańskie w codziennej pracy?
Chrześcijańska miłość bliźniego, szacunek dla godności każdego człowieka, poszanowanie jego osoby niezależnie od wieku, stanu zdrowia, pochodzenia, religii, wykształcenia i statusu materialnego, to główne wartości naszej koncepcji. Wspólnota, miłość, zaufanie, nadzieja, tolerancja, szczerość i zrozumienie jako podstawa chrześcijańskiego obrazu człowieka – taką wewnętrzną postawę budujemy codziennie od nowa.

Dotyczy to pielęgnacji i wsparcia dla naszych mieszkańców, a także relacji z pracownikami i wolontariuszami. Pracownikom zapewniamy przestrzeń do rozwoju zawodowego i osobistego. Jako wykwalifikowana, zaangażowana i oddana pracy kadra oferują oni indywidualną opiekę i wsparcie. Osoby wymagające opieki traktują przy tym jako suwerenne podmioty o indywidualnych cechach, doświadczeniach, nadziejach, życzeniach i potrzebach; każdy człowiek jest dla nich wyjątkowy i posiada daną przez Boga, niezbywalną godność.

W umowie o pracę pracownicy zobowiązują się do respektowania zasad, dokładniej opisanych w koncepcji oraz wytycznych jakościowych.

 

 

Opieka nad duszą

Pomoc dla ludzi

Co sprawia, że ośrodki CBT to miejsca, w których można doświadczyć chrześcijańskiej postawy?  Jak realizowane jest duszpasterstwo?
Wspólnie z pracownikami nieustannie zadajemy sobie to pytanie od nowa. Dotyczy to każdego pracownika indywidualnie. Wspieramy naszą kadrę, oferując kursy dokształcające i możliwości rozwoju osobistego i duchowego.

W każdym ośrodku znajduje się pracownik, który ma wykształcenie w zakresie wsparcia duchowego. W ścisłej współpracy z administracją ośrodka, z duszpasterzami z parafii oraz z zainteresowanymi pracownikami i wolontariuszami przyczynia się on do tego, aby ośrodki CBT były miejscem czynnej wiary.

Opieka duszpasterska nad mieszkańcami i pracownikami to oferta, która nas wyróżnia i dla wielu osób jest argumentem na rzecz wyboru ośrodka CBT. Respektujemy przy tym indywidualną wolność decyzji, wiary, a także wszelkie wątpliwości.

Nasza oferta religijna i duszpasterska jest różnorodna i wszechstronna. Niemal wszystkie ośrodki CBT posiadają własną kaplicę, w której regularnie odbywają się katolickie i ewangelickie msze i modlitwy, a które sprzyjają także chwili zadumy. Zauważalnym świadectwem jest pielgrzymka gwiaździsta CBT, w której każdego roku uczestniczy około 600 mieszkańców, pracowników, wolontariuszy i członków rodzin.