Menu

Ochrona danych osobowych

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie www.cbt-gmbh.de oraz zainteresowanie naszą organizacją. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dane osobowe to osobiste lub rzeczowe informacje o określonej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Należą do nich takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia, ale także wszystkie inne dane, które mogą odnosić się do możliwej do zidentyfikowania osoby.
Ponieważ dane osobowe są objęte szczególną ochroną prawną, są one przez nas gromadzone tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego udostępniania naszej strony internetowej i świadczenia naszych usług. Poniżej przedstawiamy, jakie dane osobowe gromadzimy podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób je wykorzystujemy.
Nasza praktyka w zakresie ochrony danych osobowych jest zgodna z przepisami ustaw, w szczególności z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawą o kościelnej ochronie danych osobowych (KDG), ustawą o telemediach (TMG) oraz unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego udostępniania naszej strony internetowej oraz naszych treści i usług, jak również do opracowywania zapytań i ewentualnej realizacji zamówień/umów, ale tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony interes w rozumieniu  § 6 ust. 1 zdanie 1 lit. g) ustawy KDG lub na podstawie wyrażonej zgody. Tylko w przypadku udzielenia wcześniej oddzielnej zgody dane są wykorzystywane także do innych celów dokładnie określonych w zgodzie, takich jak np. przesyłanie informacji promocyjnych za pośrednictwem newslettera.

1. Administrator danych w rozumieniu § 4 pkt. 9 ustawy KDG

Administratorem danych w rozumieniu ustawy KDG i pozostałych krajowych ustaw państw członkowskich w sprawie ochrony danych osobowych oraz innych przepisów w zakresie prawa ochrony danych jest:

Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH
Leonhard-Tietz-Straße 8
50676 Köln

E-mail: info@cbt-gmbh.de
Tel.: +49 (0) 221 92444-0
Faks: +49 (0) 221 92444-100

2. Nazwa i adres inspektora ochrony danych osobowych

Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH
Leonhard-Tietz-Straße 8
50676 Köln
E-mail: datenschutz@cbt-gmbh.de

3. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie logów

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera użytkownika. Gromadzone są wówczas następujące dane:

Zakres przetwarzania danych

(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) System operacyjny urządzenia użytkownika
(3) Adres IP urządzenia użytkownika
(4) Data i godzina dostępu
(5) Witryny i zasoby (zdjęcia, pliki, pozostałe treści stron) przeglądane na naszej stronie internetowej.
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej (śledzenie odsyłaczy / referrer tracking)

Dane te są zapisywane w logach naszego systemu. Dane nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, tak więc nie dochodzi do identyfikacji poszczególnych osób odwiedzających stronę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

§ 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG (uzasadniony interes). W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie osiągnięcia opisanego poniżej celu.

Cel przetwarzania danych

Logowanie służy zachowaniu kompatybilności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz zwalczaniu nadużyć i usuwania problemów.
W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp, aby móc jak najwcześniej zareagować na błędy w wyświetlaniu, na ataki na nasze systemy informatyczne i/lub błędy w funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Ponadto dane te służą do optymalizacji strony internetowej i ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatyczno-technicznych.

Okres przechowywania

Powyższe dane techniczne zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej wszystkim odwiedzającym, jednakże nie później niż 3 miesiące od wywołania naszej strony internetowej.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych opiera się na ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu oraz prawa do usunięcia danych osobowych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

4. Szczególne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje różne funkcje, których wykorzystywanie wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz kontaktowy / Formularze kontaktowe:

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane wpisane w naszych formularzach kontaktowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

§ 6 ust. 1 lit. b) ustawy KDG (milcząca zgoda)

Cel przetwarzania danych

Dane zebrane za pomocą naszego formularza kontaktowego lub naszych formularzy kontaktowych będą wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania konkretnego zapytania otrzymanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Okres przechowywania

Po opracowaniu zapytania zgromadzone dane zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte, o ile nie istnieją ustawowe okresy przechowywania tych danych.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych opiera się na ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu oraz prawa do usunięcia danych osobowych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

Formularz zgłoszeniowy:

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane wpisane w polach formularza oraz ewentualnie przesłane dane

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

§ 6 ust. 1 lit. c) ustawy KDG (podjęcie działań przed zawarciem umowy)

Cel przetwarzania danych

Opracowanie złożonej aplikacji

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko aplikacja zostanie opracowana i nie będzie już istniał uzasadniony interes w przechowywaniu danych z aplikacji. W przypadku braku zawarcia umowy o pracę dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po upływie 6 miesięcy.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych opiera się na ogólnych zasadach dotyczących prawa do sprzeciwu oraz prawa do usunięcia danych osobowych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

5. Statystyczna analiza odwiedzin strony internetowej – Webtracker

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej strony internetowej lub poszczególnych plików na stronie, gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której pobrano plik, nazwa pliku, data i godzina pobrania, przesłana liczba danych oraz powiadomienie o wyniku pobrania (tzw. web log). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej w celu ciągłego ulepszania naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych.
W celu analizy wizyt niniejszej strony internetowej wykorzystujemy również następujące serwisy śledzenia (webtracker):

Google-Analytics
Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie korzystamy z serwisów śledzenia w sieci (web tracking) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park w 94043 Mountain View, USA (zwanej dalej: Google-Analytics). Google Analytics w ramach serwisu śledzenia wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz aktywności użytkownika w sieci (tzw. tracking). Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o serwis śledzenia Google Analytics w celu stałej optymalizacji i ulepszania dostępu do naszej oferty internetowej. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane takie jak adres IP i aktywność użytkownika są przekazywane na serwery obsługiwane przez Google LLC oraz przetwarzane i przechowywane poza Unią Europejską, np. w USA.
Komisja Europejska ustaliła, że w USA może istnieć odpowiedni poziom ochrony danych, jeżeli firma przetwarzająca dane podporządkowała się postanowieniom umowy w sprawie zasad transatlantyckiego przekazywania danych osobowych (tzw. Privacy Shield / Tarcza Prywatności), a transmisja danych do USA tą drogą następuje w sposób dozwolony. Jeśli zostanie aktywowana funkcja anonimizacji adresu IP w kodzie śledzenia Google Analytics niniejszej strony internetowej, adres IP użytkownika zostanie przed przekazaniem poddany anonimizacji przez Google Analytics. Ta strona wykorzystuje kod śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony o operatora gat._anonymizeIp(); w celu zapewnienia wyłącznie zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

§ 6 ust. 1 lit. b) ustawy KDG (zgoda), albo w ramach rejestracji w Google (otwarcie konta w Google i akceptacja wdrożonych tam uwag o ochronie danych) lub, jeśli nie zarejestrowano się w Google, poprzez wyraźną zgodę udzieloną podczas otwierania naszej strony.

Cel przetwarzania danych

W naszym imieniu Google wykorzystuje informacje do analizy wizyty na niniejszej stronie internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google LLC.

Okres przechowywania

Google będzie przechowywać dane istotne z punktu widzenia serwisu śledzenia w sieci tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zleconej usługi sieciowej. Dane są gromadzone i przechowywane w sposób zanonimizowany. W przypadku pojawienia się odniesienia do danej osoby dane zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte, chyba że podlegają one ustawowym obowiązkom w zakresie ich przechowywania. W każdym przypadku usunięcie nastąpi po wygaśnięciu obowiązku przechowywania.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez dezaktywację wykonania kodu skryptu w swojej przeglądarce, zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptu (można go znaleźć np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com ) aktywowanie w ustawieniach przeglądarki funkcji „Do Not Track”. Użytkownik może ponadto uniemożliwić Google rejestrowanie danych tworzonych przez Google Cookies i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z jego adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności Google Analytics znajdują się na stronie http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

6. Włączenie zewnętrznych serwisów internetowych i przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy aktywne zasoby Java Script, pochodzące od zewnętrznych dostawców, tzw. usługi internetowe. Gdy użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową, zewnętrzni dostawcy mogą otrzymać informacje dotyczące jego wizyty na naszej stronie internetowej. W takim przypadku możliwe jest przetwarzanie danych poza UE. Można temu zapobiec, instalując blokadę skryptu Java, taką jak np. wtyczka do przeglądarki „NoScript” (www.noscript.net ), lub dezaktywując skrypt Java w swojej przeglądarce. Może to prowadzić do ograniczeń funkcji na odwiedzanych stronach internetowych.
Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

Google

Na naszej stronie internetowej dostępny jest serwis internetowy firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (zwany dalej: Google). Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika może przekazywać dane osobowe do Google. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG. Uzasadnionym interesem jest wolne od błędów działanie strony internetowej. Firma Google uzyskała certyfikat w ramach umowy UE-USA w sprawie Tarczy Prywatności (patrz: https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu lub instalując blokadę skryptu w swojej przeglądarce (można ją znaleźć na stronie np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

Google-Apis

Na naszej stronie internetowej dostępny jest serwis internetowy firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (zwany dalej: Google-Apis). Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika może przekazywać dane osobowe do Google-Apis. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG. Uzasadnionym interesem jest wolne od błędów działanie strony internetowej. Google-Apis posiada certyfikat w ramach umowy UE-USA w sprawie Tarczy Prywatności (patrz: https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google-Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Google-Apis, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu lub instalując blokadę skryptu w swojej przeglądarce (można ją znaleźć na stronie np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

gstatic

Na naszej stronie internetowej dostępny jest serwis internetowy firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (zwany dalej: gstatic). Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika może przekazywać dane osobowe do gstatic. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG. Uzasadnionym interesem jest wolne od błędów działanie strony internetowej.
Gstatic posiada certyfikat w ramach umowy UE-USA w sprawie Tarczy Prywatności (patrz: https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności gstatic: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez gstatic, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu lub instalując blokadę skryptu w swojej przeglądarce (można ją znaleźć na stronie np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

YouTube

Na naszej stronie internetowej dostępny jest serwis internetowy firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (zwany dalej: Youtube). Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika może przekazywać dane osobowe do YouTube. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG. Uzasadnionym interesem jest wolne od błędów działanie strony internetowej. YouTube posiada certyfikat w ramach umowy UE-USA w sprawie Tarczy Prywatności (patrz: https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez YouTube, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu lub instalując blokadę skryptu w swojej przeglądarce (można ją znaleźć na stronie np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

ytimg

Na naszej stronie internetowej dostępny jest serwis internetowy firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (zwany dalej: ytimg). Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika może przekazywać dane osobowe do ytimg. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG. Uzasadnionym interesem jest wolne od błędów działanie strony internetowej.
Ytimg posiada certyfikat w ramach umowy UE-USA w sprawie Tarczy Prywatności (patrz: https://www.privacyshield.gov/list ). Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności ytimg: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez ytimg, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu lub instalując blokadę skryptu w swojej przeglądarce (można ją znaleźć na stronie np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

§ 6 ust. 1 lit. b) ustawy KDG (jeśli użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku) i § 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG (jeśli nie jest zarejestrowany na Facebooku). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie § 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG, uzasadniony interes operatora strony internetowej polega na umożliwieniu interakcji użytkowników na Facebooku z treściami operatora strony internetowej. .

Cel przetwarzania danych

Podstawowym celem gromadzenia danych jest zapewnienie możliwości interakcji społecznej użytkownika sieci z Facebookiem i tym samym uczynienie naszej strony interaktywną. Zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie pozostawionych przez użytkownika danych przez Facebooka, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony jego prywatności można znaleźć w uwagach na temat ochrony danych osobowych Facebooka: (https://www.facebook.com/privacy/explanation ).

Okres przechowywania

Facebook będzie przechowywać dane istotne dla udostępniania usługi internetowej tak długo, jak jest to konieczne. Jeżeli dane podlegają prawnym obowiązkom przechowywania, zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązku przechowywania.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jeżeli nie chcesz, aby Facebook uruchamiał wtyczkę społecznościową, można ją zablokować, instalując blokadę skryptów, np. „NoScript”. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane poprzez naszą stronę internetową z Twoim profilem na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz również zapobiec załadowaniu wtyczek Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki (tzw. add-ons). Dla przeglądarki Mozilla Firefox odpowiednie wtyczki można znaleźć na stronie:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/
Dla przeglądarki Opera odpowiednie wtyczki można znaleźć na stronie:
https://addons.opera.com/de/
Dla przeglądarki Chrome odpowiednie wtyczki można znaleźć na stronie:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
Możliwości sprzeciwu i usunięcia danych regulują ponadto opisane poniżej w niniejszej polityce prywatności ogólne przepisy dotyczące prawa wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Informacje na temat korzystania z plików cookies

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach używamy plików cookies, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka użytkownika może przechowywać na jego komputerze. Pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę po ponownej wizycie na naszej stronie internetowej. Proces włączania pliku cookies nazywany jest również „umieszczaniem cookies”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

§ 6 ust. 1 lit. g) ustawy KDG (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest utrzymanie pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, zwiększenie jej użyteczności i umożliwienie bardziej zindywidualizowanego kontaktu z naszym klientem. Poszczególne osoby odwiedzające stronę internetową możemy rozpoznać tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca stronę internetową na podstawie odrębnej zgody przekaże nam wcześniej odpowiednie dane osobowe.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookies są ustawiane przez naszą stronę internetową w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej i poprawy jej użyteczności. Technologia cookies umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających za pomocą pseudonimów, np. indywidualnego, losowego identyfikatora, dzięki czemu możemy zaoferować bardziej zindywidualizowane usługi.

Okres przechowywania

Nasze pliki cookies są przechowywane w Twojej przeglądarce do czasu ich usunięcia lub, w przypadku sesyjnych plików cookies, do czasu zakończenia sesji.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Istnieje możliwość dopasowania przeglądarki do swoich życzeń i uniemożliwienia umieszczania plików cookies. Można również podejmować decyzję w poszczególnych przypadkach o wyrażeniu zgody na pliki cookies lub można wyrazić ogólną zgodę na pliki cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznania, że Twój komputer miał wcześniej dostęp do naszej strony internetowej (tzw. stałe cookies), lub do zapisywania ostatnio przeglądanych ofert (tzw. sesyjne cookies). Zapisujemy pliki cookies, aby zapewnić użytkownikowi większy komfort korzystania. Aby móc korzystać z naszych komfortowych funkcji, zalecamy wyrażenie zgody na pliki cookies naszej strony internetowej. Możliwości sprzeciwu i usunięcia danych regulują ponadto opisane poniżej w niniejszej polityce prywatności ogólne przepisy dotyczące prawa sprzeciwu oraz usunięcia danych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. Podczas nieszyfrowanej komunikacji pocztą elektroniczną nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na drodze transmisji do naszych systemów informatycznych, dlatego w przypadku informacji o dużej potrzebie zachowania poufności zalecamy szyfrowaną komunikację lub drogę pocztową.

8. Cofnięcie zgody – Dostęp do danych i wnioski o zmianę – Usunięcie i zablokowanie danych

W odpowiednich odstępach czasu masz prawo do bezpłatnej informacji o zgromadzonych Twoich danych, jak również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Twoje dane zostaną przez nas usunięte na pierwsze żądanie. W każdej chwili możesz również cofnąć udzieloną nam zgodę na korzystanie z Twoich danych osobowych. Wnioski o dostęp, usunięcie i sprostowanie danych oraz wszelkie sugestie można wysyłać w każdej chwili na poniższy adres:

Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH
Leonhard-Tietz-Straße 8
50676 Köln

E-mail: info@cbt-gmbh.de
Tel.: +49 (0) 221 92444-0
Faks: +49 (0) 221 92444-100

9. Prawo do przenoszenia danych

Możesz otrzymać dostarczone nam dane dotyczące Twojej osoby w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki dostarczyli dane osobie trzeciej na Twoje pierwsze polecenie, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z § 6 ust. 1 lit. b) ustawy KDG lub § 11 ust. 2 lit. a) ustawy KDG lub na podstawie umowy zgodnie z § 6 ust. 1 lit. d) ustawy KDG i że przetwarzanie odbywa się u nas w ramach automatycznego przetwarzania danych.
Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz również prawo do tego, aby Twoje dane osobowe zostały przeniesione przez administratora bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne. Powyższe nie może naruszać wolności i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z § 48 ust. 1 ustawy KDG

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane są nielegalnie przetwarzane na naszej stronie, możesz oczywiście w każdej chwili doprowadzić do sądowego wyjaśnienia sprawy. Niezależnie od tego masz możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym. Masz prawo do wniesienia skargi w państwie członkowskim UE swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia prawa, tzn. możesz wybrać organ nadzorczy, do którego się zwrócisz, w wyżej wymienionych miejscach. Organ nadzorczy, do którego zostanie wniesiona skarga, poinformuje Cię następnie o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków odwoławczych na podstawie § 49 ustawy KDG.

Wykonawca:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de